Volkskrant 11 maart 2000

Muisarm krijgt er een gevaarlijk broertje bij: computer-agressie

Hit any key to continue

'Kom nou, schiet nou op.'niet de woorden van een licht geïrriteerde echtgenoot die op zijn treuzelende vrouw staat te wachten (of andersom), maar een werknemer die op kantoor zijn of haar computer vermanend toespreekt. En dat gebeurt niet altijd met de fraaiste teksten. 'Vooruit kreng, ja zeg, zo kan ik met werken, als het systeem het over vijf minuten nog niet doet, stap ik op, zoeken jullie het allemaal maar uit.' Er bestaan zelfs annimatiefilmpies onder de titel bad day, waarin totaal geflipte werknemers het toetsenbord door het beeldscherm rammen of zelfs een geweer op het ding leegschieten. Erg lachwekkend. Maar dat lachwekkende heeft uiteraard zijn keerzijde. Want wie zich ernstig laat beïnvloeden door het werk op de computer, loopt de kans slachtoffer te worden van de nieuwste ziekte: de computer-agressie, oftewel TRA (Technology Related Anger). Echt waar, het bestaat en FNV-Bondgenoten is een inventariserend onderzoek begonnen naar deze nieuwe computerziekte.

Op de internet-site van FNV-Bondgenoten worden de voorbeelden opgesomd. 'Scheldende collega's omdat het beeldscherm zwart blijft, een computercrash net op het moment dat je een spoedklus hebt, onverklaarbare vastlopers, printers die spontaan uit het systeem verdwijnen, een overbezette helpdesk. Computers worden geschopt en collega's uitgescholden.' In Engeland heeft het computerbedrijf Compaq een onderzoek laten doen naar de agressie ten opzichte van computers en de gevolgen ervan. Volgens de Engelse psycholoog professor Edelmann, meldt FNV-Bondgenoten, is computer-agressie een groter gevaar op de werkplek dan RSI, Repetitive Strain Injury, of gewoon muisarm. En daarnaast is er ook nog sprake van een behoorlijke kostenpost voor veel bedrijven. Uit het onderzoek van Compaq blijkt dat een kwart van de ondervraagden meet dan één uur per dag kwijt is aan computerstoringen. En dat kost geld.

Daarom wil de FNV-bond meer inzicht krijgen in welke vormen van computer-agressie er voorkomen in Nederland en wat er aan gedaan zou kunnen worden. Ervaringen kunnen doorgegeven worden aan de FNV-bond: www.icvt.fnv nl. Over twee maanden meet er een eerste stand van zaken te geven zijn, hoopt FNV-Bondgenoten.

Wim van Veelen van de FNV-bond: 'We willen graag weten wat computers met mensen doen, hoe storingen werknemers beïnvloeden en hoe je dat kan oplossen. Komen storingen door gebrek aan scholing of door het ontbreken van gebruiksaanwijzingen? Als mensen echt flink onder de stress komen, werkt dat ook nadelig voor de sfeer op de werkplek. En op de helpdesk is vaak een tekort aan medewerkers. Dat zijn altijd mensen die de wind van voren krijgen, terwijl ze niet de veroorzaker van het probleem zijn.'

Sigmund helpt

Scanned and digitalized on 16-Mar-00
by Rudi van Houten on Rudi's Macintosh>